Wczasy pod gruszą – kto może z nich skorzystać?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Wczasy pod gruszą – kto może z nich skorzystać?
Podróże

Wczasy pod gruszą są dodatkowym dofinansowaniem wypoczynku. Jest wypłacane z funduszu socjalnego i powinno znaleźć się na koncie beneficjenta programu na dzień przed rozpoczęciem urlopu. Kto może skorzystać z Wczasów pod gruszą i co warto wiedzieć na ten temat?

Którzy pracodawcy muszą mieć ZFŚS?

Ten rodzaj budżetu jest obowiązkowy dla podmiotów z sektora państwowego. Z kolei pracodawcy zaliczający się do innych grup nie w każdym przypadku mają obowiązek posiadania ZFŚS. 

Zależy to przede wszystkim od liczby zatrudnianych osób. Jeśli w firmie na dzień 1 stycznia konkretnego roku kalendarzowego pracuje minimum 50 zatrudnionych, to powinien być utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wraz z przypisanym regulaminem określającym warunki wypłaty oraz co konkretnie można za jej pomocą sfinansować.

Z kolei pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę osób nie muszą zakładać ZFŚS. Mogą jednak zrobić to dobrowolnie. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa się na to zdecyduje, to powinien poinformować o tym pracowników.

Jakie osoby mogą skorzystać z dofinansowania?

Kluczowe informacje zawiera art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawodawca wskazuje w nim, iż wypłata ulgowych usług i świadczeń, a także wysokość dopłat z funduszu są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

Grupa osób, która może otrzymać dofinansowanie, jest też określona w regulaminie sporządzonym przez pracodawcę. Ustawodawca zalicza do beneficjentów świadczenia: aktualnych i byłych pracowników, emerytów, rencistów, członków ich rodzin i wszelkie inne osoby wskazane przez zatrudniającego, który zarządza ZFŚS. 

Warunki otrzymania świadczenia

Pierwszym warunkiem jest to, że osoba ubiegająca się o wypłatę środków z tytułu dofinansowania Wczasy pod gruszą powinna wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego i złożyć stosowny wniosek o przyznanie świadczenia. 

W dokumencie trzeba zawrzeć szczegółowe informacje na temat sytuacji majątkowej i rodzinnej. Będzie to podstawą do określenia wysokości dofinansowania wypłaconego z kasy ZFŚS. Warto zaznaczyć, że trzeba złożyć zarówno wniosek o urlop, jak i o samą wypłatę.

Ile pieniędzy można otrzymać w ramach programu Wczasy pod gruszą?

Nie ma ustalonego przedziału wartości dofinansowania. Zależy ono przede wszystkim od zapisów w regulaminie ZFŚS, a także aktualnej sytuacji majątkowej i rodzinnej. Do innych kryteriów mogą też się zaliczać: staż pracy, przebywanie na urlopie lub kwalifikacje.

Atutem dofinansowania Wczasy pod gruszą jest to, że wypłacane świadczenia są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2000 zł, a także nie ma obowiązku odprowadzania od nich składki ZUS.

Czy warto skorzystać z rządowego programu?

Wczasy pod gruszą mogą być dużą pomocą dla osób, które chcą odpocząć od pracy, ale nie są w najlepszej sytuacji finansowej lub rodzinnej. 

Dzięki środkom z kasy ZFŚS urlop będzie tańszy, a zatrudniony będzie w stanie spędzić wolny czas na spokojnym odpoczynku bez zmartwień związanych z finansami. Tym samym po zakończeniu przerwy w pracy zatrudniający będzie mógł zyskać wypoczętych pracowników, gotowych do efektywnego wykonywania swoich obowiązków.

Zdj. główne: Yatima Kanghae/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*